Protokoll styremøte 5. oktober 2020

Deler av styret på Hjerkinn 5.10. Fra venstre: Per Egil Solli-Mork (Rauma), Marit Bjerkås (Trøndelag FK); Sidsel Rykhus (Molde), Ola Husa Risan (Oppdal), Gry Sletta (Lesja), Kristin Langtjernet (Folldal) og Aud Hove (Innlandet FK)
Deler av styret på Hjerkinn 5.10. Fra venstre: Per Egil Solli-Mork (Rauma), Marit Bjerkås (Trøndelag FK); Sidsel Rykhus (Molde), Ola Husa Risan (Oppdal), Gry Sletta (Lesja), Kristin Langtjernet (Folldal) og Aud Hove (Innlandet FK)

Protokollen er nå godkjent, du finner den som vanlig her...

Vi har nå fått i orden mulighet for protokoll med samlet saksframstilling igjen, fra og med dette møtet.

(Publisert:12.10.2020 Sist endret:31.03.2021)