Protokoll fra styremøte 7. april 2016

Styret og vara 2016-19
Styret og vara 2016-19

Protokollen fra styremøtet 7. april er nå klar.

Kan også finnes under møtedokumenter.

Sakene som ble behandlet:

 • Søknad om å bygge ny bru over Reppa og omlagt trase for Lundlivegen i Åmotan-Grøvudalen LVO
  - dispensasjon gitt som foreslått
 • Dispensasjon for motorferdsel, midlertidige terrenginngrep og restaurering av Gamle Kongeveg over Hjerkinnhø, Kongsvoll og Drivdalen LVO
  - dispensasjon gitt som foreslått
 • Tillatelse til å holde fuglehundprøver i området Hjerkinn-Kongsvoll, Fuglehundklubbenes Forbund 2016 - 2018
  - dispensasjon gitt som foreslått 
 • Planer og tiltak i bestillingen mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn 2016 
  - fordelt som foreslått 
 • Søknad om å bruke båtmotor på Vangsvatnet i Dalsida landskapsvernområde
 • - dispensasjon git som foreslått
 • Møteplan ble vedtatt - ligger under "møteplan" i aktuelt-boksen.
 • konstituering - se tidligere nyhet
 • Under referatsaker besluttet styret at det ønsker å behandle ny søknad fra Jetman om dispensasjon, trass i at Miljødirektoratet gjorde om og avslo tidligere dispensasjon (se tidligere nyhetssak).
(Publisert:15.04.2016 Sist endret:15.08.2018)