Protokoller fra styremøtet 5. januar 2017

Protokollen er nå tilgjengelig på siden for styrepapirer 2016 (møtet var utsatt fra desember).

(Publisert:30.01.2017 Sist endret:15.08.2018)