Saken om Stølgjerdesætra avgjort av Miljødirektoratet

Løa på Stølgjerdesætra i Åmotsdalen.
Løa på Stølgjerdesætra i Åmotsdalen.

Miljødirektoratet har avgjort klage fra Kristiansund og Nordmøre Turistforening på avslag på søknad om bygging av ny selvbetjent turisthytte på Stølgjerdesætra i Åmotsdalen landskapsvernområde. Nasjonalparkstyrets avslag ble opprettholdt, og avgjørelsen er endelig.

Les brevet fra Miljødirektoratet her...

LBO (Publisert:17.03.2016 Sist endret:15.08.2018)