Statens naturoppsyn har anmeldt hærverk

Teksten som er tagga: Sykling er ikke tillatt i verneområdene,med unntak av perioden 1. juni til 15. juli hvor du kan sykle på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen.
Ikke bruk droner eller elsykkel i verneområdene.
Teksten som er tagga: Sykling er ikke tillatt i verneområdene,med unntak av perioden 1. juni til 15. juli hvor du kan sykle på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen. Ikke bruk droner eller elsykkel i verneområdene.

I fjor høst og i sommer har vi slitt med hærverk på våre informasjonsskilt ved Snøheimvegen og delvis ved Vålåsjøhøvegen. Det er tydeligvis (trolig) én person som irriterer seg så kraftig over et regelverk hen er uenig i at hen prøver å sabotere informasjonen om det.

Nedenfor gjengis pressemeldingen fra SNO:

Hærverk på infoskilt anmeldes

Statens naturoppsyn har anmeldt hærverk på infoskilt og tagging av plakater ved Snøheimveien på Dovre.

Dovrefjell nasjonalparkstyre sine skilt og plakater ved bommen på Snøheimveien blir stadig utsatt for hærverk. Siden høsten 2018 har det vært 15 tilfeller av hærverk med nedriving av skilt og tagging av plakater.

- Det ser ut til å være bestemmelsene om ferdsel langs Snøheimveien som er bakgrunnen. Teksten som informerer om dette blir stadig tagget ned og dette medfører at viktig informasjon til publikum ikke når ut, i tillegg til at nasjonalparkstyret må bruke ekstra midler til vedlikehold av informasjonen, sier Arne J. Mortensen i Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets feltorgan og har det praktiske tilsynet med verneområdeinformasjonen. SNO må bruke ekstra ressurser på å holde skilt og plakater i orden. Ettersom hærverket har pågått over lang tid, har SNO valgt å anmelde forholdet.

Kontakt:
Innlandet politidistrikt, eller
Arne J. Mortensen, 48073752 eller
Kari Kveseth, 90705729

(Publisert:06.09.2019 Sist endret:10.01.2020)