Statsbudsjettet 2018: Buss på Snøheimvegen

Kø for Snøheimbussen - også i framtida.  (Foto DNPS/CSB)
Kø for Snøheimbussen - også i framtida. (Foto DNPS/CSB)

I miljøverndepartementets budsjettproposisjon framgår at "Klima- og miljødepartementet går inn for at Snøheimvegen ikkje blir fjerna og tilbakeført naturen, men blir liggjande slik at trafikken inn mot Snøheim framleis kan skje med skyttelbuss." Vidare:

"Ein viktig føresetnad for dette er at det blir sikra stabil drift av skyttelbuss på vegen i overskodeleg framtid, og at omfanget av anna ferdsle på vegen (til fots og med  hundespann, sykkel og bil) haldast lågt for å unngå hindringar for villreintrekket. Det er sett av 2 mill. kroner til eit fond for vedlikehald av vegen, som også skal fungere som underskotsgaranti for bussdrifta."

Omtalen av saken i budsjettproposisjonen er omfattende og detaljerte. De aktuelle utdragene ligger ved som PDF her...

Om Stortinget gjør vedtak som foreslått, blir dette altså framtida for Snøheimvegen.

CSB (Publisert:12.10.2017 Sist endret:15.08.2018)