Styremøte 11. juni

Tilbake mot Snøheim etter tidlig sommerskitur (5.7.2015!) på Snøhetta-Vesttoppen.
Tilbake mot Snøheim etter tidlig sommerskitur (5.7.2015!) på Snøhetta-Vesttoppen. , Foto: Carl S. Bjurstedt

Innkallingen er nå klar og finnes som vanlig under Styret - Møtepapirer. Flertallet saker knytter seg til motorferdsel i de nye verneområdene, da spesielt Snøheimvegen. Møtet er på Hjerkinn.

 

Saker til behandling - sakliste (lenke)...

ST 18/2018

Søknad fra DNT Oslo og Omegn om å kjøre skyttelbuss på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim turisthytte i Hjerkinn landskapsvernområde fra 2018

ST 19/2018

Søknad fra DNT Oslo og Omegn om kjøring og transport på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim turisthytte i Hjerkinn landskapsvernområde om sommeren og høsten, og brøyting av denne veien om våren i 2018-2021

ST 20/2018

Søknad om bruk av Snøheimvegen 2018-21 ifm drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn

ST 21/2018

Søknad fra Jora beitelag om motorferdsel på veier i tidligere Hjerkinn skytefelt i nåværende Hjerkinn og Fokstugu landskapsvernområder og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, i forbindelse med beitebruk fra 2018

ST 22/2018

Søknad om bruk av sykkel på veiene i skytefeltet under reinsjakta

ST 23/2018

Sak - Hjerkinn LVO m. BVO - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Helikoptertransport fra Snøheim - Bilkjøring på Snøheimvegen - Belting med gravemaskin ved Reinheim - DNT Oslo og Omegn

ST 24/2018

Søknad om tilbygg på og restaurering av Hindbu ved Korphaugan, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark (endret søknad)

ST 25/2018

Søknad om oppføring av tilbygg til hytte Snøfjellstjønnvegen 550 i Nordre Snøfjelltjørn naturreservat - Heidi Håker

ST 26/2018

Søknad om bruk av ATV til hytte gnr 67/7 i Åmotsdalen LVO

ST 27/2018

Merking av grensene for verneområder på Dovrefjell som ligger i Oppland fylke

ST 28/2018

Orienteringer - Eventuelt - Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.06.2018

CSB (Publisert:05.06.2018 Sist endret:15.08.2018)