Styremøte 11.1.2021

Royal Marines Winter Training in Norway
Royal Marines Winter Training in Norway , Foto: Photo Sean Clee

Du klikker på "Styredokument" i boksen til høye på forsiden og blar deg videre til rett møte.

Dette er et ad hoc-møte for raskt å behandle klage fra HV-11 på avslag om motorisert ferdsel i samband med at de ønsker å bruke verneområdene til trening for UK Royal Marines i vinter.

(Publisert:07.01.2021 Sist endret:31.03.2021)