Styremøte 24.-25. juni

Selve styremøtet blir her - Kongsvold Fjeldstue. (Foto: Ø. Leren)
Selve styremøtet blir her - Kongsvold Fjeldstue. (Foto: Ø. Leren)

Protokollen er nå klar og ligger på vanlig sted (som innkallingen):

Innkallingen er nå klar og ligger på vanlig sted:

Styret (toppmeny) > Møtedokumenter > Møtepapir styremøte > Styremøter 2019

Mandag 24.6. - befaringer, utgangspunkt Hjerkinn
Tirsdag  25.6. - styremøte, Kongsvold Fjeldstue

Kjøreplan for befaringer / møter på første side i innkallingen.

Sakliste (utover referatsaker m.m.):

ST 22/2019

Søknad fra Statskog om å taksere rype med fuglehunder i en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella np, Hjerkinn lvo m/ bv, Drivdalen, Kongsvoll Hjerkinn lvo, Knutshø lvo og Flåman nr i 2019-2022

ST 23/2019

Svar fra Miljødirektoratet på klage fra Fylkesmannen i Oppland på dispensasjon for Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, til å rive nåværende bu ved Grisungvatna i Fokstugu landskapsvernområde, og å sette opp ny bu med uthusdel og nausttilbygg på ny tomt

ST 24/2019

Søknad fra Lesja fjellstyre om å bygge ny bru over Stridåe i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern

ST 25/2019

Sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - Dispensasjon - Minirenseanlegg - Motorferdsel bar mark -2019 - Stortæla 9

ST 26/2019

Sak- Hjerkinn LVO m/ BV - Søknad fra hytteeiere på Einøvlingen om å ta Snøheimsbussen til Svånålegeret

ST 27/2019

Sak - Søknad om riving og oppføring av uthus til hytte Vinstradalsvn 2122 i Veslvonin, Knutshø LVO

ST 28/2019

Saker til orientering - styremøte 25.6.2019

(Publisert:18.06.2019 Sist endret:10.01.2020)