Styremøte 3. mai - innkalling

Merkevaren ( og "merkevaredamene") er sentrale i utarbeidelsen av en besøksstrategi.
Merkevaren ( og "merkevaredamene") er sentrale i utarbeidelsen av en besøksstrategi., Foto: CSB

Innkalling / sakspapirer er nå sendt ut, og ligger som vanlig under styrepapirer - styremøter (2019)

Direkte lenke for nedlasting ...  

Saker til behandling

ST 6/2019

Bestillingsdialogen 2019 - fordeling av tildelte midler – statsbudsjettet post 21 og 31

2018/771

ST 7/2019

Sak - Tjenestekjøp for å utarbeide besøksstrategi (-plan)

2019/9703

ST 8/2019

Søknad fra Lesja fjellstyre om å bygge ny bru over Svåne i Svånådalen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

2019/10115

ST 9/2019

Sak - eventuelt kjørespor til Tverrfjellet - delrevisjon av forvaltningsplan - forslag til høringsutkast

2019/1498

ST 10/2019

Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - hjerkinn LVO m/ BVO Dispensasjon - 2019 - 2022 - Organisert ferdsel - Fuglehundprøver / taksering Hjerkinn - Kongsvold - Fuglehundklubbenes Forbund / Statskog

2019/754

ST 11/2019

Søknad fra Moskusgrenda opplevelsessenter, Hjerkinn om å kjøre opp skiløype med snøskuter rundt Tverrfjellet i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern

2018/717

ST 12/2019

Søknad om bruk av Snøheimvegen 2019-22 ifm drift av Åmotdalshytta - KNT

2019/682

ST 13/2019

Sak - Knutshø LVO - søknad om transport med ATV og snøskuter til NORKRINGs stasjon på Allmanberget

2019/1853

ST 14/2019

Søknad fra Jorid Belle-Thysell, Lesja, om å nydyrke og gjerde inn ca. 5 da på Nedre Reindøl i Jora landskapsvernområde

2018/780

ST 15/2019

Søknad fra Jorid Belle-Thysell, Lesja, om å bygge kokhus og badstue på seter på Nedre Reindøl i Jora landskapsvernområde

2019/8237

ST 16/2019

Søknad fra Aud S. og Tor Ivar Hovhaugholen og Anna og Ola Holen, Dombås, om å restaurere et fjøs på Nysetra i Fokstugu landskapsvernområde

2019/3181

ST 17/2019

Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag på tillatelse til Glommen og Laagens Brukseierforening til å bruke snøskutere og ATVer i forbindelse med snømålinger i Knutshø landskapsvernområde fra 01.11. til 20.04. i 2019-2022

2019/1710

ST 18/2019

Klage fra Fylkesmannen i Innlandet på tillatelse til Tor-Jørgen og Oddbjørg Bøe, Lesja, til å kjøre med hundespann i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2019-2022

2019/4209

(Publisert:26.04.2019 Sist endret:15.02.2021)