Styremøte 5. oktober - innkalling

Ved nasjonalparkgrensa på Snøheimvegen (Grisungbekken) er nå informasjon om villreinhensyn og sykkelforbud skiltet i tråd med merkevaren, på 20 mm cortenstålplate. (Foto CSB /DNPS)
Ved nasjonalparkgrensa på Snøheimvegen (Grisungbekken) er nå informasjon om villreinhensyn og sykkelforbud skiltet i tråd med merkevaren, på 20 mm cortenstålplate. (Foto CSB /DNPS)

Innkallingen er nå klar og finnes på vanlig sted under styret - møtedokumenter osv.

Direkte lenke til innkalling og sakliste...

Saker til behandling:

ST 45/2020

Sak - Besøksstrategi Dovrefjell - godkjenning av høringsutkast

ST 46/2020

Søknad om dispensasjon for rekonstruksjon av seterfjøs på Åkersetra i Åmotan-Grøvudalen LVO

ST 47/2020

Søknad fra Torgeir Engelund, Oslo, om å bygge anneks til hytte ved Hesthove i Fokstugu landskapsvernområde

ST 48/2020

Søknad fra Reindøl beitelag, Lesja, om å sette opp sankekve for sau ved Baklihaugen / Reindølsvegen i Jora landskapsvernområde

ST 49/2020

Sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - 2021 - barmark - Stortæla 4 -  transport med traktor - Lars A Furu

ST 50/2020

Klage fra Fylkesmannen i Innlandet på tillatelse til Bjørn Smeby til transport med bil på Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern og Fokstugu landskapsvernområde i forbindelse med byggearbeider på egen bu ved Korpehaugan i 2020-2021

ST 51/2020

Klage fra Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Trøndelag på tillatelse til Hege og Torkjel Brendryen, Dalholen, til transport med bil og traktor til seter på Staesvollen i Knutshø landskapsvernområde i 2020-2023

ST 52/2020

Sak - Klagebehandling - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorferdsel 2020 - 2022 - hytte Snøfjellstjønnvegen 704

ST 53/2020

Sak - Klagebehandling - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorferdsel 2020 - barmark - traktor - Tjønnglupvegen 873 - Fylkesmannen i Trøndelag

ST 54/2020

Saker til orientering - møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.10.2020

(Publisert:29.09.2020 Sist endret:31.03.2021)