Styremøte 5.1.15

Protokoll fra møtet er nå lagt ut.  Av saker som ble behandlet, er søknad om helikopterlandinger i samband med filmopptak (delvis imøtekommet), prøveordning med kjøring til hytter ved Aursjøen før 1.6. (avslått), søknad om kraftutbygging med vanninntak m.m. inne i verneområdene (avslått), guiding med hundespann og fast teltleir (imøtekommet innefor et begrenset område).

Du finner dokumentene under Styret 2015.

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:15.08.2018)