Styremøte 7. desember 2020 - PROTOKOLL

Velkommen inn - Snøhetta
Velkommen inn - Snøhetta, Foto: Carl S. Bj

Protokollen er nå godkjent og er nå sendt ut og finnes på vanlig plass under møtepapirer...

Vedtakene var i tråd med innstillingene i alle saker.

Vi har nå fått tilbake muligheten for å lage samlet saksframstiling for møtene, så fra og med forrige møte finner du dette igjen.

Saker i møtet

ST 58/2020

Forslag til møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre i 2021

ST 59/2020

Forslag til budsjett for Dovrefjell nasjonalparkstyre i 2021

ST 60/2020

Søknad fra Dovre fjellstyre om tiltaksmidler til å bygge bruer over elvene Stridåe og Svåne ved Svånålegeret i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

ST 61/2020

Merket sykkelsti over Store Børsjøhø i Knutshø landskapsvernområde

ST 62/2020

Søknad om oppføring av bru over Grynna ved Storsetra i Åmotan-Grøvudalen LVO

ST 63/2020

Søknad om punktutbetringar på køyresporet til Grøvudalen - fornying av tillatelse frå 2015 og nye punkt

ST 64/2020

Søknad fra Femundløpet AS, Røros, om ny hundeløpstrasé forbi Vesl-Børsjøen i Knutshø landskapsvernområde i 2020-2025

ST 65/2020

Søknad om organisert ferdsel og motorisert ferdsel snødekt mark for UK Royal marines -søker HV-11 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP, Dalsida og Jora LVO

ST 66/2020

Saker til orientering - møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.12.2020

(Publisert:30.11.2020 Sist endret:31.03.2021)