Styremøte 9.12.2019 - innkalling / protokoll

Styreinnkallingen til og protokollen fra møte 9.12.2019 er nå lagt ut. På vanlig plass under styrepapirer. Direkte lenke...

Utleggingen er forsinket pga. tekniske problemer. Beklager dette.

(Publisert:06.12.2019 Sist endret:10.01.2020)