Styremøte 1. oktober

Fra Åmotsdalen landskapsvernområde. Fremre Åmotshytten (i nasjonalparken) på andre siden av dalen.
Fra Åmotsdalen landskapsvernområde. Fremre Åmotshytten (i nasjonalparken) på andre siden av dalen., Foto: DNPS /CSB

Innkallingen er nå klar og finnes som vanlig under Styret - Møtepapirer. Tre saker om forskjellige inngrep og tre klagesaker, samt forslag om flere ressurser til sekretariatet en periode.  En av klagesakene er Fylkesmannens klage på vedtaket op å tillate sykling på Vålåsjøhøvegen.
Møtet er på Hjerkinn kl 11.

Saker til behandling (innkalling og sakliste...)

ST 36/2018

Søknad fra Sigurd Hoelsbrekken, Lillehammer, om endringer i tillatelse til å rive tilbygg til hytte på Nordsetrene i Fokstugu landskapsvernområde, og sette opp nytt og større tilbygg

ST 37/2018

Søknad om å utvide meieri/sel og bygge nytt fjøs - Torbuvollen i Torbudalen BVO - Stein Brubæk

ST 38/2018

Søknad om å utbedre skutertrase / sti i nedre del av Geitådalen i Åmotan-Grøvudalen LVO - Torbudalen hytteeierforening

ST 39/2018

Klage på avslag på søknad om bruk av ATV til hytte gnr 67/7 i Åmotsdalen landskapsvernområde

ST 40/2018

Ny behandling og klage på dispensasjon for bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen i reinsjakta

ST 41/2018

Klage fra Arild Mølmshaug, Lesjaskog, på dispensasjon for Lesjaskog Heimrast til å sette opp tilsynsbu ved Nedre Mølmsvatnet i Dalsida landskapsvernområde

ST 42/2018

Tilleggsressurser til sekretariatet for å få framdrift i arbeid med besøksstrategi og forvaltningsplan

ST 43/2018

Orienteringer - Eventuelt - Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.10.2018

CSB (Publisert:24.09.2018 Sist endret:05.07.2020)