Markering av utvidet vern 29. september

Markering av vern av tidligere Hjerkinn skytefelt -
viewpoint Snøhetta lørdag 29. september kl. 15:30

Dovrefjell nasjonalparkstyre har gleden av å invitere til markering av at det tidligere skytefeltet nå er vernet. Markeringen finner sted på Viewpoint Snøhetta på Hjerkinn og miljø- og klimaminister Ola Elvestuen foretar den offisielle markeringen.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble utvidet med over 130 km2 av Kongen i statsråd 20. april i år, gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Samtidig ble det opprettet et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på
45 km2. Vernet bidrar til å ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinen i Dovrefjell, og – når naturrestaureringen i skytefeltet er sluttført - til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem og et vakkert og egenartet landskap på vei tilbake til naturtilstanden.

På grunn av begrenset plass i viewpoint Snøhetta må vi begrense deltakerantallet og
 ber deg derfor om å melde deg på dersom du ønsker å være til stede.
Klikk her … for påmelding.

Om du ikke vet veien til Viewpoint Snøhetta – klikk her … – kart nederst på siden.

Program

Markering av vern av tidligere Hjerkinn skytefelt lørdag 29. september

Klokkeslett

Program

Aktør

Seinest 15:00

Siste tidspunkt for avmarsj til Viewpoint Snøhetta. Det er 1,5 km i lett motbakke, ca. 25-30 min å gå fra parkering (og samme fra Hjerkinn stasjon til parkering).

Seinest 15:30

Ankomst Viewpoint Snøhetta, fingermat

 

15:40

Musikalsk velkomst

Ingeborg Dalheim

 

Velkommen, og veien framover

Nasjonalparkstyrets leder Bengt Fasteraune

 

Norges største naturrestaureringsprosjekt

Thorbjørn Thoresen, Forsvarsbygg,
Dagmar Hagen, NINA

 

Vern og verdier i det tidligere skytefeltet

Fylkesmannen i Oppland

 

Musikalsk innslag

Ingeborg Dalheim,
akkompagnert  av Solfrid Kvarmestøl Grønbeck

 

Markering av utvidelse NP og nytt landskapsvernområde

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

 

Musikalsk innslag - avslutning

Sol i skuggeskog

Ca. 16:35

Retur fra Viewpoint til P-plass

 

 

Oppdatering 26.9: Åpningen får dekning i NRK1 Lørdagsrevyen, om intet uforutsett intreffer.

CSB (Publisert:14.09.2018 Sist endret:15.02.2021)