Vi har overtatt tre naturreservater

Mardalsfossen, Mardalen naturreservat ligger til høyre for fossen og elva.
Foto: Bjørn Magne Øverås
Mardalsfossen, Mardalen naturreservat ligger til høyre for fossen og elva. Foto: Bjørn Magne Øverås

Dovrefjell nasjonalparkstyre tok fra 1. oktober over forvaltningsansvaret for tre naturreservater som ligger i tilknytning til de verneområdene vi allerede har forvaltet. Dette er (tidligere forvaltningsmyndighet i parantes):

Se også siden vår med alle verneområdene vi forvalter.

For brukerne vil det neppe bli merkbare endringer ut over at kontaktadresse og -personer er endret. Det er generelt få saker i disse områdene og liten aktivitet.
Unntaket er Mardalen der det er en relativ tung tilrettelegging for reiseliv rett utenfor og i utkantan av reservatet.  I dette området trengs også en ny forvaltnings- og slkjøtselsplan, den eksisterende er utarbeidet for gamle Jutnset naturresrvat og omfatter dermed kun deler av området.
Mardalen er også aktuell for videre utvikling som innfallsport for verneområde fra Eikesdalen. Både ny skjøtselsplan og planlegging og utvikling av eventuell innfallsport er avhengig av at vi får tilført nødvendige midler.

PS. Har du et godt bilde fra Bjørndalen eller Nordre Snøfjelltjønn naturreservat, vil vi gjerne få publisere det på siden for det området, vi har per i dag ingen i arkivet.

(Publisert:27.10.2015 Sist endret:15.08.2018)