Villreinkalvinga er i rute

Simler med årets kalver 18. mai (Foto: Arne Johs Mortensen - SNO)
Simler med årets kalver 18. mai (Foto: Arne Johs Mortensen - SNO)

Villreinkalvinga er i rute, men er områdebruken endret?

Årets villreinkalving i Snøhetta er i gang, men er ennå i en tidlig fase. SNO og tjenesteyterne gjennomfører årlige registreringer og har inntrykk av at reinen i økende grad bruker de østlige områdene områdene under kalvinga. Den 18. og 19. var det anslagsvis 7-800 dyr i området Stølådalen, Hesthåggåhøa, Tythøa og Nystugguhø. 

Bare 13 kalver ble registrert, men det samsvarer med de siste års registreringer og styrker inntrykket av at midlere kalvingsdato i Snøhetta er litt seinere enn det en tidligere har lagt til grunn. På 80-tallet oppga Terje Skogland midlere kalvingsdato til 16.5.

(Tillegg fra NP-forvalteren:)
En rask sjekk av dyreposisjoner.no stemmer med dette.  
Og som i fjor er de radiomerka simlene i Knutshø trukket langt mot vest i området. 
I Snøhetta vest har simlene holdt seg i det vante området mellom Eikesdalen og Torbudalen siste måned, ut fra de satelittmerkede dyra, det er som vanlig fram mot og i kalvingstida. 

Men det er per i dag kun to aktive sendere i Knutshø og det samme i Snøhetta Vest, så den statistiske signifikansen er ikke helt på topp. Per i dag har vi ikke visuelle observasjoner fra Knutshø eller Snøhetta vest, og det er ingen garanti for at satelittdataene er representative.
Oppdatert 21.5.:
Observasjon fra Knutshø 14.-15.5. v/ Ingolf Røtvei, Oppdal bygdeallmenning bekrefter inntrykket fra dyreposisjoner.no.

Vi oppfordrer dere som ferdes i fjella til å vise hensyn, og helst legge turen andre steder enn i kalvingsområdene nå.

(Om du selv vil sjekke dyreposisjoner.no nå blir du nok litt skuffet. I kalvings- og jakttida  ler innsynet begrenset og uansett er det 2 ukers forsinkelse på data tilgjengelig for ordinære brukere.)

Arne Johs. Mortensen, SNO (Publisert:20.05.2015 Sist endret:15.08.2018)