Yle på moskusfilming

Illustrasjonsfoto: Wikimedia commons.
Illustrasjonsfoto: Wikimedia commons.

Epostmøte i arbeidsutvalget på søknad fra Yle (finsk rikskringkasting) om å få filme moskus med RPAS ("drone"). Se innkalling her... Det er det gamle arbeidsutvalget som behandler saken i og med det ikke er konstituert nytt styre og AU. Per skrivende stund har 3/5 av AU sluttet seg til innstillingen, som da blir vedtatt.

Søknaden omfatter også helikopter/snøskuter, dette foreslås avslått.

Det er ellers stor trafikk både av guidede turer men ennå mer uorganisert ferdsel i området (ytre del av Stroplsjødalen) for tiden. For forvaltning og oppsyn er det et aldri så lite paradoks at vi kan gi regler og områder for organisert ferdsel, men ikke for uorganisert, all den stund det er mest av sistnevnte, og kompetansen på hensynsfull ferdsel ofte er lavere enn hos guidene.

Det kan virke som aktiviteten har presset moskusen innover i terrenget. Den er ikke så "uskremmbar" som man kanskje tror, særlig ikke kyr og kalver.  Og den er mer sky om vinteren om sommeren. I tillegg er det villrein i området, en stor flokk sprintet over fra Vesle Nystugguhø over Stroplsjødalen forleden. Hastverket skyldtes nok folk i området.

(Publisert:24.02.2016 Sist endret:15.08.2018)