Styremøte 7.12 - innkalling og sakliste

Motorferdsel i utmark eller ei? (Illustrasjonsfoto - Børsjøvegen, Knutshø LVO.) Foto: CBj / DFR
Motorferdsel i utmark eller ei? (Illustrasjonsfoto - Børsjøvegen, Knutshø LVO.) Foto: CBj / DFR

Innkalling til styremøtet 7.12. er nå lagt ut på siden med møtepapirer for styret.

På saklisten: Budsjett, delegering, Sykkelenern 2016-19, bruk av skuterløypa til Torbudalen når veien er åpen pga. frykt for ras.
Videre fire klagesaker: Fylkesmennene har klagd på hytte i Motterudholet, helikopterdispensasjon for "Jetman" og å tillate bilkjøring fra Snøfjellstjønna til Tverrfjellet. Kristiansund og Nordmøre turistforening har klagevpå avslaget på søknaden om å etablere turisthytte på Stølgjerdesetra.

Dokumentet her (12 MB...)

CBj (Publisert:01.12.2015 Sist endret:15.08.2018)