Innkalling og sakliste til styremøte 18. desember

Styret (toppmenyen)
  -->Møtedokumenter 
    --> Møtepapirer styremøter 
       --> Styret 2017

Direkte lenke her...

MERK: Alle vedleggene er lenker fra saklista (og ligger ikke i innkallingen) pga problemer med automatisk produksjon av innkallingen.

Saker til behandling

ST 53/2017

Ny hytte satt opp ved Råtåsjøen i Knutshø landskapsvernområde i 2017 – overtredelser og vurdering av pålegg om retting

ST 54/2017

Klage fra Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, på avslag på søknad om å rive nåværende bu ved Grisungvatna i Fokstugu landskapsvern-område, og å sette opp ny bu med uthusdel og nausttilbygg på ny tomt

ST 55/2017

Søknad fra Jon Nørstebø, Lesja, om å rive nåværende bu ved Grisungen i Fokstugu landskapsvernområde, og overta en annen bu som har blitt flyttet til ny tomt i nærheten av nåværende bu

ST 56/2017

Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Dispensasjon - Riving og oppføring av ny bu Hindbu ved Korphaugan, Lesja

ST 57/2017

Søknad fra Lesjaskog Heimrast om å sette opp tilsynsbu ved Nedre Mølmsvatnet eller i Svanningsbotn i Dalsida landskapsvernområde

ST 58/2017

Søknad fra Karl Anders Bekken og Eirin Trøite Bekken, Oppdal, om å rive en reisverksdel på jaktbu i Setaldalen i Knutshø landskapsvernområde og sette opp en ny del i stav og laft

ST 59/2017

Søknad fra Bård Furuhovde, Dalholen, om å rive to gamle uthus og sette opp et nytt uthus på Furuhovdsetra i Knutshø landskapsvernområde

ST 60/2017

Forlengelse av dispensasjon for motorferdsel og midlertidige terrenginngrep for restaurering av Gamle Kongeveg, Hjerkinnhø - Jøroskloppa

ST 61/2017

Søknad fra Ragnvald Verdich, Oslo, om transport med snøskuter og ATV til Støsetra i Knutshø landskapsvernområde i 2018-2021

ST 62/2017

Søknad fra Lesja kommune om tillatelse for godkjente leiekjørere til transport med snøskuter til hytter, buer og setrer i brukssoner i Jora landskapsvernområde og Dalsida landskapsvernområde 2017-2020

ST 63/2017

Søknad fra Ola Erik Myren, Lesjaverk, om transport med snøskuter til hytte i Merrabotn og bu ved Vangsvatnet i Dalsida landskapsvernområde 2018-2022

ST 64/2017

Planer og tiltak i bestillingen mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre, Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn i 2017 – rapport om gjennomføring av tiltak og utbetaling av midler

ST 65/2017

Besøksplan, besøksstrategi og besøksforvaltning

ST 66/2017

Forslag til møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre i 2018

ST 67/2017

Forslag til budsjett for Dovrefjell nasjonalparkstyre i 2018

ST 68/2017

Mardalen naturreservat - forvaltningsplan - utsending på høyring

ST 69/2017

Bokprosjekt om nasjonalparker og andre store verneområder i Trøndelag – Orientering til Dovrefjell nasjonalparkstyre

ST 70/2017

Orienteringer - Eventuelt - Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.12.2017
Det blir orientert om ny medarbeider og informasjonsprosjektet, Moskusstien og årsrapport fra Statens naturoppsyn.

CSB (Publisert:12.12.2017 Sist endret:15.08.2018)