Protokoller styremøte 2.10. er klare

Hit, men ikke lenger!
Hit, men ikke lenger! , Foto: CSB

Denne finner du nå her:

Styret (toppmenyen)
  -->Møtedokumenter 
    --> Møtepapirer styremøter 
       --> Styret 2017

Direkte lenke vedtaksprotokoll... / protokoll med samlet saksframstilling...

Sakene ble i all hovedsak vedtatt i tråd med innstillingene. Det vil si:

  • Fortsatt stans for videre graving på Fokstugu til søknad er behandlet og eventuell dispensasjon gitt.
  • Utedoer m.v. bygd uten søknad i Merrabotn (Dalsida LVO, Lesja) får stå, men nasjonalparkstyret styret anbefaler at Miljødirektoratet ilegger miljøerstatning.
  • Ingen flytting av hytte ved Grisungen, men åpning for utvidelse på Nordsetre (v/Hondyrju og E6)
  • Lov å bruke ATV en kort strekning for å transportere båt ned til Jore i Jora LVO. Men ikke åpning for transport med ATV i Merrabotn, Dalsida LVO - det gamle sporet etter kjøring skal få gro igjen og transporten kan gjøres på vinterføre.
Carl S. Bjurstedt (Publisert:04.10.2017 Sist endret:15.08.2018)