Forskning i verneområdene våre

NINA vil undersøke betydningen av pollinatorer for blåbærproduksjon i skog-tundra-økotonen gjennom å sette opp bur som ekskluderer eller reduserer mengden av pollinatorer (Climate Ecotones-prosjektet). Foto: Marianne Evju/NINA.
NINA vil undersøke betydningen av pollinatorer for blåbærproduksjon i skog-tundra-økotonen gjennom å sette opp bur som ekskluderer eller reduserer mengden av pollinatorer (Climate Ecotones-prosjektet). Foto: Marianne Evju/NINA.

Mye forskning foregår i verneområdene våre, vi har ikke oversikt over alt men kun det som forutsetter søknad. Altså de som krever installasjoner (faste eller midlertidige) eller motorisert transport.

Nedenfor linker til informasjon om noen av disse.

(Publisert:02.01.2018)