Gjeldende forvaltningsplan (2006)

Framsiden på forvaltningsplanen fra 2006

Utkast til forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell ble skrevet i en periode på et og et halvt år, i tillegg kommer tiden som gikk med til godkjenning for utsending på høring i kommunene, Dovrefjellrådet og godkjenningen i Direktoratet for naturforvaltning. Planen ble deretter sendt ut på høring sommeren og høsten 2005 og endelig vedtatt . Totalt gikk det cirka fire år fra arbeidet startet opp og til planen forelå i endelig utgave.

I tillegg til Dovrefjellrådet og dets sekretariat la mange lokale ned et stort arbeid gjennom referansegrupper i hver kommune.

Planen ble vedtatt av Dovrefjellrådet i februar 2006 og endelig godkjent av direktoratet for naturforvaltning i juni samme år.

 

Papirutgave av planen får du hos kommunene, eller fra sekretariatet.

Selv om planen ikke overstyrer forskriftene, er det tre områder der den har direkte juridisk virkning:

  1. Det er kun lov å merke stier og løyper som angitt i forvaltningsplanen (kartvedlegg 1).
  2. Kjøring med motorkjøretøy på sommerføre kan stort sett bare tillates etter søknad, på kjørespor angitt i forvaltningsplan, jf. vedlegg 1 og kartvedlegg 2. (Kjørespor er utmark i motorferdsellovas forstand). 
  3. Den spesifiserer hva slags ferdsel til fots som trenger tillatelse i nasjonalparken og i Knutshø LVO.


Planen består av et planhefte, med et trykt vedlegg som en del av heftet. Dette er en opplisting av alle veier og kjørespor i området og ferdselsreglene som gjelder for disse (knyttet til temakart 2). I tillegg kommer fire temakart.  Du kan laste ned planen og temeakartene nedenfor.  

Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell (2006)

Temakartene er høyoppløste og tåler innzooming/forstørrelse (dvs bedre enn i papirutgaven), de er imidlertid ikke interaktive.

I tillegg ble det utgitt en forskriftssamling,  den legges ikke ut ettersom noen av forskriftene er revidert siden heftet ble trykket.  Gå i steden til siden vår med forskrifter.  Her er lenke til Lovdata, der du alltid finner gjeldende versjon.

CSB (Publisert:12.01.2015 Sist endret:25.10.2016)