Fagrapportar

Villreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind Leren
Villreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind Leren

I vedtektene til Dovrefjell nasjonalparkstyre  er det slege fast at styret skal legge til rette for ei heilskapleg og kunnskapsbasert forvaltning av verneområda. For å kunne vurdere effektar av ulike tiltak og prosjekt, trengs fagleg registrering og vurdering av verneverdiar.

Det vil det vere behov for fagrapportar om forhold i verneområdet som er knytt til særskilde forvaltningsmessige forhold og problemstillingar. Det kan vere reine registreringar eller fagmessige vurderingar. Lista her vil bli fyllt på etterkvart.

 


 

Verneområde Tema Namn rapport Fagansvarleg  År
Nasjonalparken og verneområdene vest for E6/Dovrebanen Villrein, samfunn Horisont snøhetta NINA 2013
Nasjonalparken og verneområdene vest for E6/Dovrebanen Forvaltning, konflikter, moral Dovrefjells moralske landskap
Bygdeforskning 2013
 Nasjonalparken og de andre verneområdene  Villrein Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet  NINA  2012
 Nasjonalparken og verneområdene vest for E6/Dovrebanen  Ferdsel  Ferdsel i Snøhettaområdet  NINA  2013
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.04.2015)