Rapportering ferdselsaktiviteter

Et vilkår for de som får tillatelse til organisert ferdsel er et virksomheten skal rapporteres. Det er utarbeidet et nettskjema og et regneark.

Frister for rapport:

Sommersesongen: 1 november. (Se vilkår sommer)
Vintersesongen: Sekretariatet skal kontaktes før hver tur, og det rapporteres umiddelbart (dvs 1-2 dager) etter turen. (se vilkår vinter)
Husk i tillegg Dovrevettreglene... 

Har du en tillatelse, skal du også rapportere at du ikke har hatt turer, om det er tilfelle. Slik sparer vi oss purringer, som er til irritasjon for alle parter.

Rapport kan skje på flere måter.

Regneark blir foretrukket av de som har mange turer i løpet av sesongen (last ned...)

Nettskjema er enklere om du har et arrangement (trimpost, turhelg eller lignende) eller noen få turer. Bruk også dette for vinterguiding, der det er krav om rapport etter hver tur (lenke til nettskjema...).

Skjemaene kan virke omfattende men kun noen felt er obligatoriske, disse er markert. Det gjelder  firmanavn, start- og sluttdato, type tur/arrangement, antall deltakere, start- og sluttsted og område/rute. For de ekstra entusiastiske er det fint med observasjoner av dyreliv og andre turgåere m.m.
Nettskjemaet krever at obligatoriske felt er fylt ut.

Vi ber om en utfylling per tur for de som arrangerer flere turer. Kun slik kan vi få et bilde av fordelingen av trafikken i tid og rom.

Vi får automatisk melding om utfylte nettskjema. Regneark sender du som e-post (se også kontaktopplysningene).

Se også egen side om søknader om organisert ferdsel.

Når det gjelder motorisert ferdsel, følger det alltid med rapportskjema (kjøretillatelse og kjørebok) med tillatelsen. Kjørebok skal fylles ut både før og etter turen og skal kunne forevises korrekt utfylt ved kontroll.

CSB (Publisert:18.01.2017)