Guiding / organisert ferdsel - regler, søknad

Moskusturister. (Foto: CBJ)
Moskusturister. (Foto: CBJ)

Du er velkommen i verneområdene våre, men husk - som alltid i naturen:
All ferdsel i verneområdene skal skje hensynsfullt slik at ikke naturmiljøet eller verneformålene tar skade. 

En del ferdsel i nasjonalparken, bl.a.  organisert ferdsel (også turistforeninger, skoler, barnehager o.l.), og all ferdsel som kan skade verneformålet, krever tillatelse fra nasjonalparkstyret. Det samme gjelder i det nye Hjerkinn LVO m/ BV og delvis i Knutshø LVO

I mesteparten av Hjerkinn LVO m/ BV krever vi for tiden ikke søknad om organisert ferdsel, forutsatt at vilkårene nedenfor - inkludert rapportering - blir fulgt.

Hva er organisert ferdsel?... Etter oppdatering av forskrifter i 2018 krever all organisert ferdsel i nasjonalparken og Hjerkinn LVO m/ BV tillatelse, det er ikke lenger unntak for tradisjonelle turer i regi av turistforeninger, skoler og lignende - også disse skal søke. Se nærmere i nasjonalparkforskriften § 7 pkt a) (likelydende i Hjerkinn LVO med BV) og forskrift for Knutshø § 3 pkt 4 om ferdsel.  Dette er videre utdypet i forvaltningsplanens kapittel 6.3 om reiseliv og 6.4 om friluftsliv.

Vi har utarbeidet et skjema som vi ber de som vil søke om slik aktivitet om å bruke.

Ofte kan mange spørsmålsstillinger og avklaringer skje ved muntlig kontakt før du søker. Vi anbefaler derfor dette, særlig om du er ny aktør eller ønsker å introdusere en ny type aktivitet, eller en aktivitet i et område den ikke har vært drevet før.

Sammen med reiselivsbedriftene har nasjonalparkstyret utarbeidet Dovrevettreglene for all ferdsel, organisert og uorganisert,for ferdsel i verneområdene. 
Videre er det standard vilkår for organisert ferdsel, vedtatt av nasjonalparkstyret:
Vilkår for organisert ferdsel - sommer...
Vilkår for organisert ferdsel - vinter...  

Disse vilkårene gjelder for all organisert ferdsel, uansett om den krever tillatelse eller ei. Inntil videre kan det drives organisert ferdsel uten tillatelse i et bruksområde ved Hjerkinn deler av året - se kart i vilkårene.). 

Merk at fjellrev som proritert har har særskilt beskyttelse. Det er ikke lov å slå seg ned nær hi, legge ut åte eller lignende for forografering, eller på annen måte forstyrre den. Se egen side...

En grundigere orientering og utdrag fra forvalningsplanen finner du her:
- Organisert og annen ferdsel til fots i verneområdene i Dovrefjell.
- Retningslinjer for organisert ferdsel i forvaltningsplanen.
- Definisjon organisert ferdsel

I at en aktivitet er søknadspliktig, ligger muligheten for avslag, eller at det blir satt vilkår, for å ivareta verneformålet. Eksempelvis vil vi henvise søknader om turer med hundespann i nasjonalparken til et begrenset område eller traseer.

Merk også at trimposter, topptrim, turorientering og lignende er søknadspliktige i nasjonalparkenHjerkinn LVO m/BV og i Knutshø LVO, mens (all!) hundekjøring er søknadspliktig i nasjonalparken.

Søknadspliktig ferdsel skal rapporteres etter arrangementet / sesongen. Se egen rapporteringside...

CSB (Publisert:19.05.2015 Sist endret:26.06.2020)

Rapportering ferdselsaktiviteter

Et vilkår for de som får tillatelse til organisert ferdsel er et virksomheten skal rapporteres. Det er utarbeidet et et regneark og i tillegg en app som skal brukes for å registrere den enkelte tur.

CSB (Publisert:18.01.2017 Sist endret:24.06.2020)