Rapportering ferdselsaktiviteter

Et vilkår for de som får tillatelse til organisert ferdsel er et virksomheten skal rapporteres. Det er utarbeidet et et regneark og i tillegg en app som skal brukes for å registrere den enkelte tur.

Frister for rapport:

(I tilegg til bruk av appen på hver tur.)

Sommersesongen: 1 november. (Se vilkår sommer)

Vintersesongen: Sekretariatet skal kontaktes (e-post) før hver tur, og det rapporteres umiddelbart (dvs 1-2 dager) etter turen i enkel e-post - i tillegg til bruk av app og samleregneark etter sesongen - frist 1. juni. (se vilkår vinter)
Husk i tillegg Dovrevettreglene... 

Har du en tillatelse, skal du også rapportere at du ikke har hatt turer, om det er tilfelle. 
Får vi ikke rapport med liste over turene, detter du ut av systemet, dvs. får ikke tillatelse for neste år. Samme system som kjørebøker for motorferdsel...

Vi går nå bort fra (de noe kompliserte) nettskjema og regneark fra tidligere. Slett gamle regneark om du har dem liggende.

I stedet skal dere bruke en app (Ferdast)… som du laster ned (fra Google Play eller App Store), installerer på telefonen og registrerer hver tur på.
I tillegg et forenklet regneark  (last ned...) der du legger inn dato, antall deltakere og start- og sluttpunkt for hver tur.

Regnearket sender du innen fristen som e-post til postmottaket (se også kontaktopplysningene). Husk å fylle ut firma og referanse først.

Se også egen side om søknader om organisert ferdsel.

CSB (Publisert:18.01.2017 Sist endret:24.06.2020)