Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde

Åkerssetra i Grødalen, mellom Vangshaugen og Grøa.  Kun på Inner Gammelsetra i Grøvudalen er det fortsatt setring, men på Åkerssetra ble vollen ryddet og det ble beitet med storfe noen år på 2000-tallet, det er nå opphørt. Foto: CSB
Åkerssetra i Grødalen, mellom Vangshaugen og Grøa. Kun på Inner Gammelsetra i Grøvudalen er det fortsatt setring, men på Åkerssetra ble vollen ryddet og det ble beitet med storfe noen år på 2000-tallet, det er nå opphørt. Foto: CSB

Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde omfatter seterdalene Grødalen, Grøvudalen og Linndalen i Sunndal og indre del av Dindalen i Oppdal, samt "heimfjella" mellom disse dalførene og Sunndalen. Sentralt ligger Åmotan der fire elver møtes, tre av dem i mektige fossefall.

Svøufallet i ÅmotanLandskapsvernområdet har et areal på 154 km2 og utgjør 3,5 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Det ligger i hovedsak i Sunndal kommune med en liten bit i Dindalen i Oppdal.

Formålet med Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde ta vare på natur- og kulturlandskap der setervoller og -bebyggelse og kulturminner etter fangst, jord- og beitebruker en vesentlig del av landskapets egenart; å sikre viktige leveområder for villreinen og dalbunner med rike plantesamfunn samt å ta vare på geologiske forekomster med Åmotan som et særpreget element.

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:30.06.2019)