Bjørndalen naturreservat

Mot Bjørndalen naturreservat fra Einunndalen Stugulisetra til høyre. Foto: Lars Børve
Mot Bjørndalen naturreservat fra Einunndalen Stugulisetra til høyre. Foto: Lars Børve

Formålet med Bjørndalen naturreservat er ta vare på de kvartærgeologiske landskapsformene i Bjønndalen. Her finner man blant annet velformede terrasser etter istidens prosesser.

Bjørndalen naturreservat ligger i og rundt Bjønndalen, en sidedal sørvestover fra Einunndalen sørvest for Stugulisætra. Det grenser mot sørøstre del av Knutshø landskapsvernområde.

Naturreservatet har et areal på 2,03 km2 og utgjør 0,05 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det ligger i Folldal kommune.

Nærmere opplysninger finner du her:

CSB (Publisert:26.10.2015 Sist endret:16.11.2015)