Dalsida landskapsvernområde

Store Venjetind i Rauma - ytterste utpost i Dalsida LVO i nordvest. Foto: Øyvind Heen
Store Venjetind i Rauma - ytterste utpost i Dalsida LVO i nordvest. Foto: Øyvind Heen

Dalsida landskapsvernområde er fjellområdet mellom Lesjabygda og Romsdalen i sørvest og seterdalen som ga verneområdet navnet videre langs Aursjøen og Eikesdalen i nordvest. Det dtrekker seg fra Veslhorrungen i sørøst til Romsdalshorn og den større naboen Venjetind i nordvest. Disse fjella ble i gammel tid sett på som den nordvestre utposten til Dovrefjell.

Landskapsvernområdet har et areal på 648 km2 og utgjør 15 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det omfatter områder i Lesja, Rauma og Molde kommuner.

Formålet med Dalsida landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap med kulturminner etter fangst og beitebruk, leveområde til villreinen i Snøhettaområdet samt geologiske forekomster og landskapsformer.

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:18.09.2020)