Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde

Kongsvold fjeldstue er kjent for sitt gode kjøkken der du kan smake både moskus, rein og ørret fra området.  Kongsvoll er en sentral innfallsport til nasjonalparken, og har vært sentral i landets botaniske utforskning.  Foto: Ukjent
Kongsvold fjeldstue er kjent for sitt gode kjøkken der du kan smake både moskus, rein og ørret fra området. Kongsvoll er en sentral innfallsport til nasjonalparken, og har vært sentral i landets botaniske utforskning. Foto: Ukjent

Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde omfatter Hjerkinnhø øst for E6 og Dovrebanen i Dovre og fortsetter videre nordover på begge sider av Drivdalen i Oppdal, der det binder østre og vestre deler av nasjonalparken sammen og ble opprettet samtidig med gamle Dovrefjell nasjonalpark i 1974. Forskriften har derfor annen struktur og delvis innhold enn de nyere.

Plantelivet i Drivdalen og i fjellene rundt har lokket botanikere helt siden Georg Christian Oeder i 1756 på oppdrag fra Kong Fredrik V for å gjøre grunnlagsstudier til utarbeidelsen av Flora Danica. I perioder har botanikernes samletrang vært så stor at dette en noe av bakgrunnen for vernet i 1974. Kongsvoll har vært et sentralt utgangspunkt for nork fjelbotanikk og opplæring av botanikere.  Ved kongsvold fjeldstue har NTNU Vitenskapsmuseet laget en fjellhage der du på et lite område kan finne et mangfold av fjellets planter - med navneskilt.

Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde har et areal på 67 km2 og utgjør 1,5 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Hjerkinn LVO ligger i Dovre  kommune, de to andre i Oppdal.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare til forsknings-, undervisnings- og rekreasjonsformål natur- og kulturlandskapet, plantelivet og det kulturhistoriske miljø omkring Vårstigen og Kongsvold fjellstue.

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:25.10.2016)