Eikesdalsvatnet landskapsvernområde

På tur til Fløtatind i Eikesdalsvatnet LVO. Fløtatind er en klassisk skitopp - se http://mrfylke.no/Morotur/Turar/Floetatind Foto: Vegar Bellingmo/morotur.no
På tur til Fløtatind i Eikesdalsvatnet LVO. Fløtatind er en klassisk skitopp - se http://mrfylke.no/Morotur/Turar/Floetatind Foto: Vegar Bellingmo/morotur.no

Eikesdalsvatnet landskapsvernområde ligger mellom Eikesdalen og Eikesdalsvatnet i vest, og Torbudalen og Litldalen i øst og strekker seg nord til de flotte skifjellene vest for Øksendalen.

Området er preget av kontrasten mellom de lavtliggende dalene og frodige lier i Eesfjorden og innover langs Eikesdalsvatnet, jordbruksbygda Øksendal og den stupbratte Litldalen som alle skjærer seg inn fra nord.  Mellom dalene finne vi nesten alpine fjellformer med topper opp i 1700 meters høyde.  

Spesielt området mellom Øksendalen og Eresfjorden er et fantastisk område for toppturer på ski. NB! Vurder skredfaren!

Landskapsvernområdet har et areal på 470 km2 og utgjør 11 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Det ligger i Rauma, Molde og Sunndal kommuner.

Formålet med Eikesdalsvatnet landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap med innslag av kulturlandskap, planteliv og dyreliv, kulturminner etter fangst, jordbruk og beitebruk sammen med variasjonen i naturen, fra høyfjell med villrein til rike løvskoglier langs Eikesdalsvatnet samt geologiske forekomster og landskapsformer.

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:18.09.2020)