Jora landskapsvernområde

Nybrua i Skamsdalen. Brua er delfinansiert av nasjonalparksstyret med midler fra bestillingsdialogen.  Foto: A. Einbu
Nybrua i Skamsdalen. Brua er delfinansiert av nasjonalparksstyret med midler fra bestillingsdialogen. Foto: A. Einbu

Jord landskapsvernområde omfatter setergrender  i Dalsida og innover Skamsdalen i Lesja, nord og øst for Jorda, inn mot nasjonalparken

Landskapsvernområdet har et areal på 50 km2 og utgjør 1,1 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Det ligger i sin helhet i Lesja  kommune.

Formålet med vern av Jora landskapsvernområde er å å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, med verdifullt setermiljø, vegetasjon, kulturminner og trekkområder for villreinen, geologiske forekomster og landskapsformer

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:19.01.2015)