Knutshø landskapsvernområde

Knutshø LVO er preget av store vidder og slake landskapsformer. På vei fra Børsjøen mot Støsetra. Helt bak ser vi Knutshøene i det fjerne. Foto: CSB
Knutshø LVO er preget av store vidder og slake landskapsformer. På vei fra Børsjøen mot Støsetra. Helt bak ser vi Knutshøene i det fjerne. Foto: CSB

Formålet med Knutshø landskapsvernområde er å bevare høyfjellsområdet med villreinstammen i Knutshø villreinområde, natur- og kulturlandskap med dyre- og planteliv, landskapsformer og kulturmiljø.

Knutshø landskapsvernområde ble opprettet i 2002 og  ligger mellom Fagerhaug - Oppdal - Drivdalen, Folldalen, Savalen og Kvikneskogen - Kvikne.  

Landskapet i Knutshø er storfelt med slake former. Det er lite tilrettelegning for friluftsliv i området, men området har svært næringsrikt jordsmonnn og har vært bruk til setring i stor skala. Derfor går det bilveier gjennom store deler av området. Det er ikke mange mjølkesetre igjen nå, og fullseterbruket med foredling på setra forsvant nesten helt med veiene og mjølkebilen. Fortsatt er setrene viktige for sauebeiting, som baser for slipp, tilsyn og sanking.

Landskapsvernområdet har et areal på 911 km2 og utgjør 21 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Det ligger i kommunene Oppdal, Tynset og Folldal.
IUCN-status: IUCN V

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:03.11.2015)