Nordre Snøfjelltjørn naturreservat

Storlom og andre dykkende fugler er utsatt for drukning i fiskegarn. Derfor er garnfiske forbudt i Nordre Snøfjelltjønn fram til 14. august. Foto: Øyvind Leren
Storlom og andre dykkende fugler er utsatt for drukning i fiskegarn. Derfor er garnfiske forbudt i Nordre Snøfjelltjønn fram til 14. august. Foto: Øyvind Leren

Formålet med Nordre Snøfjelltjørn naturreservat er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn og dyreliv som naturlig er knyttet til området, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til sårbare, hekkende vannfugler.

Nordre Snøfjelltjønn naturreservat ligger sør for Dindalen i Oppdal, omsluttet av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Naturreservatet ble opprettet i 1983 som et fuglefredningsområde. Garnfiske i vatnet er forbudt fram til 14. august av hensyn til dykkende fugler.

Området er lett tilgjengelig til fots eller med sykkel etter veien til Dindalen og kjørespor videre opp lia og innover fjellet.

Nordre Snøfjelltjønn naturreservat har et areal på 3,1 km2 og utgjør 0,071 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Naturreservatet ligger i Oppdal kommune.

Nærmere opplysninger finner du her:

CSB (Publisert:27.10.2015 Sist endret:18.08.2018)