Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde

 Grøttavatnet fra sør. Merk reguleringsonen. Reguleringshøyden er 50 meter. Foto: Marit Solveig Finset
Grøttavatnet fra sør. Merk reguleringsonen. Reguleringshøyden er 50 meter. Foto: Marit Solveig Finset

Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde kiler seg inn mellom Eikesdalsvatnet og Dalsida landskapsvernområder fra Sandgrovbotn nordover not Isfjorden, mellom Romsdalen og Eikesdalen.

Biotopvernområdet er preget av Gryttenutbygginga med veier, kraftmagasiner og overføringstunneller.  Mardalsfossene kommer hefra, og her fant Mardølaaksjonen sted i 1970, Norges første aksjon der sivil ulydighet ble tatt i bruk mot vasskraftutbygging. Området er viktig for at reinen i Snøhetta vest ikke skal få trekkveiene i området ytterligere avskåret av nye inngrep som gjerne følger anleggsveiene innover i fjellet.  Det er få private hytter i området, men den del fjellstyrehytter som kan brukes av publikum.

Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde har et areal på 142 km2 og utgjør 3,3 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde ligger i Nesset og Rauma kommuner.

Formålet med biotopvernområdet er å sikre viktige trekkområder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i Snøhettastammen

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:19.01.2015)