Torbudalen biotopvernområde

Sørover Torbudalen, fra fjellstyrehytta.
Sørover Torbudalen, fra fjellstyrehytta. , Foto: Carl S. Bjurstedt

Torbudalen biotopvernområde ligger i Torbudalen, mellom Litldalen i nord og Aursjømagasinet i sør, og binder sammen nasjonalparken i vest med Eikesdalsvatnet landskapsvernområde øst for biotopvernområdet.

Biotopvernområder omfatter områder sterkt preget av kraftutbygging med bilveier og hyttfelt med til sammen om lag 150 hytter.  Vannet fra Aursjøen går i tunnell til Osbumagasiet som en gang var vatna Langvatnet, Sandvatnet og Osvatnet i den en gang rike seterdalen Torbudalen. Fra Osbumagasinet går vannet gjennom Osbu kraftverk og videre til Aura kraftverk på Sunndalsøra.  Hensikten med biotopvernområdet er å sikre de siste restene av trekkveier for rein mellom Snøhetta øst og vest. Den viktigste er kalvingstrekket for veststammen fra Dalsida LVO som går vest for Aursjødammen til kalvingsområdene i Eikesdalsvatnet LVO.  Torbuhalsen men\ellom Aursjøen og Torbudalen var et annet viktig trekkområde der trekkaktiviteten har tatt seg opp seinere år.

Torbudalen biotopvernområde har et areal på 94 km2 og utgjør 2,2 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Mesteparten avTorbudalen BVO ligger i Sunndal kommune med en mindre del i Molde.

Formålet med biotopvernområdet er å sikre viktige trekkområder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i Snøhettastammen

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:18.09.2020)