Sagbekkdalen mot Elgpiggen. Foto: Jan NordvålenBrua over Røa. Foto: Kirsten ThyrumKongeørn. Foto: Arne A. TønsetJervspor i Svuku. Foto: Jan NordvålenVinterstemning i Kraslan. Foto: Jan NordvålenOver Sandtjønnvola mot Elgåhogna. Foto: Jan NordvålenLav vintersol. Foto: Bengt MagnussonStemning ved Røavassdraget. Foto: Jan NordvålenUtsikt mot Isteren (i forgrunnen) og Femunden. Sålåkinna i nordvest. Foto: Bengt MagnussonFriluftsliv. Foto: Bengt MagnussonRøvollen. Foto: Bengt Magnusson

Femundsmarka og Gutulia

Mellom krokete kjempefuruer og bortgjemte tjern i et hav av blokkmark venter opplevelsene i Femundsmarka nasjonalpark og i landskapsvernområdene. Gutulia er de sølvgrå tørrfuruenes og de spredte gammelgranenes nasjonalpark. I kontrast til den uberørte skogen står Gutulisetra – setervollen som er blitt tatt vare på av folk og fe helt siden 1750-tallet.


 


Nyheter

Årsrapport 2020

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - Årsrapport 2020 - Last ned her

(Publisert:07.04.2021)

Ny nettside for Femundsmarka nasjonalpark!

Femundsmarka nasjonalpark har fått ny nettside! Besøk oss og lær mer på www.femundsmarka.no

(Publisert:14.12.2020)

Retningslinjer for droner i Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har vedtatt retningslinjer for bruk av droner i Femundsmarka og Gutulia. I Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker er bruk av drone ikke tillatt og dermed søknadspliktig. For Langtjønna og Femundslia landskapsvernområde gjelder bestemmelsen at "all ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt". Retningslinjene gir klare føringer på hvilke type søknader...

(Publisert:20.09.2020)

Forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Forvaltningsplanen for Gutulia nasjonalpark er nå ferdigstilt.

(Publisert:20.09.2020)

Sommeråpent på Gutulisetra

Nedpåvollen i Gutulia åpner med vertskap og servering lørdag 27. juni kl. 11. På åpningsdagen vil det bli gratis servering av kaffe, te, saft og lapper. Forøvrig vil det i perioden 27. juni–16. august være åpen seter. Her er det enkel servering alle dager kl. 11–17, unntatt mandager. Du finner også en natur- og opplevelsessti på 1,5 km med 21 poster. Denne passer godt for både store og små....

(Publisert:24.06.2020)

Nye ansikt i Femundsmarka og Gutulia

F.v. Kirsten Thyrum, Christian Elgaaen og Sindre Kolstad Valan

Christian Elgaaen er ny styreleder og Sindre Kolstad Valan er ny nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia.

(Publisert:10.06.2020)

Ny styreleder

Christian Elgaaen (32) ny styreleder. Foto: Privat

Christian Elgaaen (32) fra Røros er valgt til ny leder i nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia for perioden 2020 – 2024. Elgaaen er også varaordfører i Røros kommune.

(Publisert:31.03.2020)

Jubileumsmarkering 25. august

Plakat 50 aar

GUTULIA I ENGERDAL: Lørdag 25 august blir det storstilt markering av 50 - års jubileum.

(Publisert:15.08.2018)

Gutulia nasjonalpark 50 år

Gutulia nasjonalpark er 50 år. Jubileet markeres med arrangement sju lørdager på rad fra og med lørdag 7. juli til og med lørdag 18. august; alle lørdager med oppmøte kl. 13.00 på Gutulisetra. Men startskuddet går lørdag 30. juni.

(Publisert:05.06.2018)

Buer i Femundsmarka fredet

Syv av de åpne buene i Femundsmarka er nå fredet av Riksantikvaren. Vedtaket ble gjort den 24. oktober. Blant buene som er fredet, er Langtjønnbua (bildet). Dette er den eldste fløtarbua i Femundsmarka. Bua ble oppført i 1890-åra, påbygd i 1946 og restaurert i 1975 av Konrad Tørres. Her kan du oppleve hvordan tømmerhoggerne bodde for 100 år siden. Foto: Tursiden.net

(Publisert:06.12.2017)

Riksantikvarens kulturminne i april

MS Fæmund II

MS Fæmund II var Riksantikvarens kulturminne i april.

(Publisert:05.05.2017)

Ny utedo ved Muggosen

Ny do ved Muggosen

Innenfor Langtjønna landskapsvernområde er det etablert to tilrettelagte leirplasser i tillegg til de åpne buene. Nå er den første doen satt opp, ved Muggosen.

(Publisert:25.03.2017)

Årsrapport for 2016

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - last ned årsrapporten for 2016 (pdf).

(Publisert:15.03.2017)

Møte i nasjonalparkstyret 9. mars

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia var samlet til møte  på Femundshytten den 9. mars 2017. Last ned møteinnkallingen.

(Publisert:15.03.2017)

Viktig klopplegging

Foto fra rapport 2016

Klopper er viktig i myrlendte områder. I høst var det befaring i området Ljøsnåvollen-Vardhøgda i Femundsmarka. Last ned rapporten (pdf).

(Publisert:19.12.2016)

Ønsker dialog om transport

Lillebovollen

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker en mer forutsigbar ordning for den motoriserte transporten som utføres av faste bosatte inn til utleiebuene i Femundsmarka, for å sikre framtidig fast bosetting i området. Nå skal sentrale myndigheter kontaktes. Saken ble behandlet av nasjonalparkstyret i møtet 5. desember.

(Publisert:16.12.2016 Sist endret:19.12.2016)

Møte i nasjonalparkstyret 5. sept.

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia samles til møte på Bryggeloftet i Elgå mandag 5. september. Se saklista.

(Publisert:02.09.2016 Sist endret:19.12.2016)

Kartlegging av kulturminner i Gutulia

Utsikt over Valsjøen. Foto: Thea Sørensen

Kulturminnene i Gutulia nasjonalpark er kartlagt. Arbeidet er gjort i sommer av arkeolog Thea Sørensen. Nå foreligger rapporten.

(Publisert:02.09.2016 Sist endret:19.12.2016)

Mange besøker Femundsmarka og de blir lenge

Foto: Kirsten Thyrum

Funn fra brukerundersøkelsen viser at Femundsmarka nasjonalpark befester sin stilling som et attraktivt område for villmarksopplevelser. Mange reagerer likevel på forsøplingen i verneområdene.  

(Publisert:25.05.2016 Sist endret:19.12.2016)

Årsrapport 2015

Årsmeldinga gir en samlet framstilling av styret sitt arbeid og gjennomførte tiltak og møter i arbeidsåret 2015.

(Publisert:19.04.2016 Sist endret:19.12.2016)

Konstituerende styremøte for nytt nasjonalparkstyre 14. mars 2016

Miljødirektoratet har nå oppnevnt nye representanter til Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia for perioden 2016-2019. Det nye styret vil konstitueres i møte 14. mars 2016, samtidig skal de delta på todagers opplæring/kompetansedager på Oppdal sammen med andre verneområdestyrer. Møteinnkalling og saksframlegg til konstituerende møte finner du her.

(Publisert:10.03.2016 Sist endret:19.12.2016)

Registrering av båter i Femundsmarka nasjonalpark

Båt ved Roasten

Det skal utarbeides en oversikt over eksisterende båter i nasjonalparken og hvem som har rett til å ha båter liggende, samt føre kontroll med at nye båter ikke fraktes inn uten at det er gitt tillatelse til dette. Det er også registert noen båtvrak som bør fraktes ut av området. Registrering av båter blir gjort i et samarbeid med naturoppsynet i området.

(Publisert:30.09.2015)

Nasjonalparkstyret - møte 5. -6. oktober

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil gjennomføre en befaring i Gutulia den 5. oktober i forbindelse med oppstart av forvalntingsplan for Gutulia. Det blir gjennomført et ordinært styremøte i Elgå den 6. oktober. Møteinnkalling ligger her.

(Publisert:30.09.2015 Sist endret:19.12.2016)

Oppstartmelding for forvaltningsplan

Lillebovollen

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia melder med dette om at arbeidet med forvaltningsplanen for Gutulia nasjonalpark nå er i gang. En forvaltningsplan er en utdyping av verneforskriften for området, og skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging mm.   Les oppstartmelding og mer om forvaltningsplanarbeidet her.

(Publisert:28.09.2015 Sist endret:11.05.2016)

Brukerundersøkelse i Femundsmarka og Gutulia

Selvregisteringskasse

Det er gjennomført en egen brukerundersøkelse for Femundsmarka og Gutulia. Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvem som besøker vernområdene og deres oppfatning av området, samt ønsker og behov i forhold til informasjon, tilrettelegging og slitajse etc. I forbindelse med brukerundersøkelsen ble det 1. juli satt ut 15 selvregistreringskasser i området, tilsvarende den som er ...

(Publisert:25.09.2015 Sist endret:30.09.2015)

Styremøtet 24. juni

Under studieturen til Sverige ble det avholdt styremøte i nasjonalparkstyret den 24. juni. Her finner du styresaker og protokoll fra møtet.

(Publisert:10.07.2015 Sist endret:30.09.2015)

Ny bru over tømmerrennene

bilde bru ny - web format

Det er restaurert ny bru over Litjrenna, ved tømmerrenenne i Langtjønna landskapsvernområde.    

(Publisert:07.05.2015 Sist endret:30.09.2015)

Litteraturoversikt Femundsmarka og Gutulia

Det er utarbeidet en litteraturoversikt med rapporter og forskningsartikler fra Femundsmarka og Gutulia.

(Publisert:07.05.2015 Sist endret:30.09.2015)

Årets første styremøte

Årets første styremøte avholdes den 16. mars kl. 10.00 på Skrivargar`n, Drevsjø. 

(Publisert:24.02.2015 Sist endret:30.09.2015)

Ny barkebille funnet i Norge - Gutulia

Norsk institutt for skog og landskap gjennomførte sommeren 2014, en kartlegging av barkebiller innenfor Gutulia nasjonlapark. De fant en ny art Carphoborus cholodkovskyi, for første gang i Norge. Artikkelen kan lastes ned her.

(Publisert:28.01.2015 Sist endret:30.09.2015)
Vis nyhetsarkiv