Hattebergsdalen LVO - Bjørndalstølen Foto: SNO - Olaf BratlandFolgefonna Nasjonalpark - Holmaskjer Foto: Magnhild BergeBergfrue Foto: Magnhild BergeFolgefonna Foto: SNO - Olaf BratlandBrevandring Foto: SNO - Olaf Bratland

Folgefonna nasjonalpark

«Folgefånnen hun er nu så fin, ligger som en jomfru i skære lin»

(Henrik Ibsen. Strofe frå Peer Gynt.)Folgefonna er verna for å ta vare på naturen og det flotte landskapet frå fjord til bre. Her finn du informasjon om forvaltning av nasjonalparken og dei fire landskapsvernområda omkring.Nyhende

Styremøte 02.12.2020

Folgefonna nasjonalparkstyre har styremøte 02.12.2020. På bakgrunn av situasjonen med smitte av Covid 19, vil møtet vera digitalt med moglegheit for fysisk oppmøte på Folgefonnsenteret for dei som ynskjer det. Innkalling og saksliste ligg HER.

(Publisert:26.11.2020)
Les mer

Rapport - Kartlegging av gran - Folgefonna nasjonalpark og tilgrensande landskapsvernområde

Folgefonna nasjonalparkstyre har fått utarbeida ei kartlegging av framande bartrearter i nasjonalparken og landskapsvernområda. Rapporten skal danne grunnlag for framtidig arbeid med å fjerne framande bartrearter i desse områda. Rapporten kan lesast ved å trykke HER

(Publisert:10.09.2020 Sist endret:26.11.2020)
Les mer

Geocache i nasjonalparken

  Geocache er ein populær aktivitet som kombinerar friluftsliv og spel, gjennom å finne utlagte poster ved hjelp av mobil eller gps. Men er det lov å legge ut geocacher i nasjonalparken?

(Publisert:08.07.2020 Sist endret:26.11.2020)
Les mer

Styremøte Folgefonna nasjonalparkstyre

Det vert digitalt styremøte torsdag 26.03.20 for Folgefonna nasjonalparkstyre. Viktige saker er konstituering av nytt styre og prioritering av tiltaksmidler. SAKSPAPIR ST 1/20

(Publisert:25.03.2020 Sist endret:26.11.2020)
Les mer

Styremøte 18. mars avlyst

Grunna andre prioriteringar knytt til pågåande korona-epidemi vert planlagd styremøte 18. mars avlyst. Nytt møte vert satt opp så snart det let seg gjera.

(Publisert:16.03.2020 Sist endret:26.11.2020)
Les mer

Høyring av besøksstrategien - Folgefonna nasjonalpark

skilt breidablikk

Folgefonna nasjonalparkstyre legg med dette Besøksstrategien ut på høyring. Målsettinga er å få til ein samla strategi for besøkssforvaltning for verneområda rundt Folgefonna nasjonalpark. Alle kan kome med innspel og merknadar fram til 23. mars. Besøksstrategien finn du ved å trykke på lenke nederst på sida her.

(Publisert:05.02.2020 Sist endret:26.11.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv