Folgefonna kart

Du finner oss på Vestlandet i Noreg, langs Hardanterfjorden
Du finner oss på Vestlandet i Noreg, langs Hardanterfjorden, Foto: Basert på Naturbase kartet

Her finn du diverse nyttige kart og informasjon.

Naturbasen
Direktoratet for miljøforvaltning sin Naturbase gjev oversikt over utvalde naturområde og friluftsområde.

Miljøstatus
Der finst informasjon om tema relevant til miljøet t.d.  berggrunn og jord, dyr og planter, hav og kyst, kulturminne og naturområde og arealbruk.

 

Artsdatabanken
Artskart er eit samarbeidsprosjekt der data om norske artar er samla. Her er det mogleg å søkje på artar og funnstaden deira.

Kulturminnesøk
Riksantikvaren sin kartdatabase Kulturminnesøk gjev oversikt over kulturminne i hele landet.

Turkart
UT.NO/KART er eit samarbeidsprosjekt mellom DNT (Den norske turistforeningen) og NRK. Dette er ein kartbase som gjev god oversikt over for eksempel hytter, stiar og løyper.

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:30.08.2017)