Kontakt

Her er offisielle kontaktar for Folgefonna nasjonalparkstyre

Folgefonna nasjonalparkstyre

 

Nasjonalparkforvaltar:   

Navn: Astrid Bakke Haavik

e-post: 
fmhoabh@fylkesmannen.no 

Tel: 55572135

Mobil: 409 04 341

Besøksadresse: 

Folgefonnsenteret

Skålafjæro 17

5770 Rosendal

Postadresse:      

Folgefonna nasjonalparkstyre
v/Fylkesmannen i Vestland
Postboks 7310
5020 Bergen

 

Postmottak for søknader til nasjonalparkstyret

Søknader til Folgefonna nasjonalparkstyre kan også sendast på e-post til: fmhopostmottak@fylkesmannen.no
Merk søknaden med Folgefonna nasjonalparkstyre.

 

Statens Naturoppsyn (SNO), Rosendal 

SNO har som oppgåve å drive tilsyn, rettleiing og informasjon, registrering og overvaking samt tiltak og skjøtsel på oppdrag frå forvaltningsmyndigheitene.

Naturoppsyn Olaf Bratland

Naturoppsyn 

Navn: Olaf Bratland

e- post: 
olaf.bratland@miljodir.no

Tel: 97023013

Besøksadresse: 

Fjordglytt
Skålagato 50
5770 Rosendal

Postadresse: 

Rådhuset, 5470 Rosendal