Styret

Molteblomar ved Blåvatn
Molteblomar ved Blåvatn, Foto: Magnhild Berge

Folgefonna nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndigheit for:

 

Dokument som vert sendt inn til eller ut frå nasjonalparkstyret vert arkivert hjå Fylkesmannen i Hordaland. Difor er postadressa til nasjonalparkstyret den same som til Fylkesmannen i Hordaland. Dette kvalitetssikrar arkivfunksjonen og gjer alle offentlege dokument knytt til nasjonalparkstyret tilgjengelege gjennom Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Under er ein link til dokument som er knytt til Folgefonna nasjonalparkstyre siste månaden på OEP. Klikk på "endre søkekriterie" for å utvide eller innskrenke søket i tid, og velg Fylkesmannen i Hordaland som verksemd.


Vedtekter

Tobakksdalen mot Botsvatn

 Vedtektene set rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

Les mer

Styremedlemar

Rosenrot

Medlemane i nasjonalparkstyret er ordførarane i dei 5 kommunane Etne, Kvinnherad, Jondal, Ullensvang og Odda, samt ein representant frå Hordaland fylkeskommune. Under er ein oversikt over styremedlemar for denne styringsperioden og frå forrige periode.

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:10.06.2016)
Les mer

Arbeidsutval

Kuhabmarstølen

Styret kan velgje å nedsetje eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:10.06.2016)
Les mer

Saksdokument

Reiseter

Her finn du møteinnkallingar og protokollar for møter i Folgefonna nasjonalparkstyre og arbeidsutvalet.

Les mer