Saksdokument

Reiseter
Reiseter, Foto: Magnhild Berge

Her finn du møteinnkallingar og protokollar for møter i Folgefonna nasjonalparkstyre og arbeidsutvalet.


Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjer endeleg vedtak (sjå protokoll)

Protokollar

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Folgefonna nasjonalparkstyre. Sekretariatet utarbeider saksutgreiing med saksframlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde. Protokollen er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk ...