Rapport - Kartlegging av gran - Folgefonna nasjonalpark og tilgrensande landskapsvernområde

Folgefonna nasjonalparkstyre har fått utarbeida ei kartlegging av framande bartrearter i nasjonalparken og landskapsvernområda. Rapporten skal danne grunnlag for framtidig arbeid med å fjerne framande bartrearter i desse områda.

Rapporten kan lesast ved å trykke HER

(Publisert:10.09.2020 Sist endret:26.11.2020)