Styremøte 02.12.2020

Folgefonna nasjonalparkstyre har styremøte 02.12.2020. På bakgrunn av situasjonen med smitte av Covid 19, vil møtet vera digitalt med moglegheit for fysisk oppmøte på Folgefonnsenteret for dei som ynskjer det.

Innkalling og saksliste ligg HER.

(Publisert:26.11.2020)