Styremøte 18. mars avlyst

Grunna andre prioriteringar knytt til pågåande korona-epidemi vert planlagd styremøte 18. mars avlyst. Nytt møte vert satt opp så snart det let seg gjera.

(Publisert:16.03.2020 Sist endret:26.11.2020)