Kongeleg resolusjon

Fjellrype ved Botnabreen.
Fjellrype ved Botnabreen., Foto: Olaf Brattland SNO

Kongelege resolusjonar er avgjerder tekne av regjeringen samla i statsråd under leiing av Kongen. Resolusjonen er vedteken på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og ferdige prosessar om avgrensing av områda og verneforskrifter.

Kongen i statsråd gav ut Kongeleg resolusjon forslag om vern for Folgefonna med Folgefonna nasjonalpark, Bondhusdalen, Ænesdalen, Hattebergsdalen, og Buer landskapsvernområde 29. april 2005.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:18.07.2014)