Verneforskrifter

Fonna, flora og fauna - Alt må takast vare på
Fonna, flora og fauna - Alt må takast vare på, Foto: Magnhild Berge

Verneforskriftene inneheld rammene for vernet og fortel om kva offentlege aktørar som har forvaltningsansvar i områda. Dei  inneber vernereglar for landskapet, plantelivet, dyrelivet, kulturminne, ferdsel, motorferdsel, forureining og støy i verneområdet. Det gjelder fem verneforskrifter i området.

(Publisert:09.01.2014 Sist endret:18.07.2014)