Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møte i nasjonalparkstyret tirsdag 19.september

Sau på beite

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har formelt vedtaksmøte tirsdag 19.september på Røros Hotell. Møtestart ca. 12.30. Styret kommer fra befaring rundt Forollhogna. 

(Publisert:17.09.2017)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 26.juni 2017

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte mandag 26.juni 2017 finner du her. Øvrige dokumenter kan du lese under menypunkt "Styret" og styredokumenter. Tiltakshavere blir orientert i særskilt brev med det første.

(Publisert:29.06.2017 Sist endret:17.09.2017)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret mandag 26.juni 2017

Traktorveg til Hiåsjøen i Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal)

Nasjonalparkstyret har sitt neste møte mandag 26.juni 2017. Møtet er kombinert med befaring i området Vangrøftdalen, Såttåhaugen og Forollsjøen.Styret skal bla. behandle to prinspielle saker om motorferdsel i nasjonalparken:  -  til buene ved Forollsjøen i Os og til Hiåsjøen i Midtre Gauldal. Oppsummering av villrein og ferdsel-prosjektet i Forollhogna er også tema i møtet, samt ...

(Publisert:21.06.2017 Sist endret:17.09.2017)
Les mer

6. juni er frist for å sende inn saker til neste møte i nasjonalparkstyret

Forollsjøen

Nasjonalparkstyrets siste møte før sommerferien er mandag 26. juni. Møtet vil både bestå av befaring og ordinært vedtaksmøte. Har du saker som skal behandles av nasjonalparkstyret, er fristen for å sende inn saker tirsdag 6. juni.

(Publisert:09.05.2017 Sist endret:17.09.2017)
Les mer

Ny rapport om ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde

Norsk institutt for naturforskning har nylig publisert en rapport om ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. Forskerne har blant annet samlet inn data om hvordan folk ferdes, omfanget av ferdselen, hvor de som bruker Forollhogna kommer fra, og hva de tenker om for eksempel tilrettelegging i naturen.

(Publisert:08.05.2017 Sist endret:17.09.2017)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte i Budalen 18.04.2017

Fjellerev i Foorllhogna 5.mai 2014

Møteprotokoll fra styremøtet i Budalen 18.04.2017 finner du under menypunktet "Styret" og underpunkt "styredokument" og " protokoll styremøter "

(Publisert:08.05.2017 Sist endret:17.09.2017)
Les mer
Vis nyhetsarkiv