Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møt ny forvalter Eli Grete Nisja

Ny forvalter Eli Grete Nisja

Eli Grete Nisja har tiltrått som ny nasjonalparkforvalter i Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder.

(Publisert:19.09.2018)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 07.09.2018

Utsikt mot Finntjønna (Endalen). Tirsdag 04.09.2018 var seksjon naturmangfold land fra Fylkesmannen i Trøndelag på besøk i Budalen. Tema motorferdsel i utmark ble flittig diskutert. Foto: Hans Bull

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte på forvlatningsknutepunktet Røros fredag 07.09.2018. I første del av møte hadde både SNO og nasjonalparkforvalter innlegg om tema veg, kjørespor og motorferdsel i utmark sommerstid. I tillegg fikk Nasjonalparkstyret fikk hilse på ny forvalter Eli Grete Nisja.  

(Publisert:19.09.2018)
Les mer

Tiltak ved Forollsjøen (Os)

I kommende periode kan det forventes aktivitet i forbindelse med vedtatte planer om tiltak ved søndre del av Forollsjøen. Tiltakene er en del av prinsipielle avklaringer for motorisert transport ved bruk, reparasjon og vedlikehold av kjørespor til buer ved Forollsjøens sørside. For mer informasjon vises det til Forollsjøens sørside - buplan og motorferdsel.     

(Publisert:05.09.2018 Sist endret:19.09.2018)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret 07.09.2018

Utsikt mot Raudhovdet (1088 moh), fra trasè (sti) for sykkelrittet Øyungen Rundt

Neste møte i nasjonalparkstyret holdes på Røros fredag 7.september kl. 10 - 15. Sted: forvaltningsknutepunkt/Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna. Første del av møtet er viet til generell informasjon og diskusjon rundt temaet veg, kjørespor og motorferdsel i utmark sommerstid. 

(Publisert:03.09.2018 Sist endret:19.09.2018)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 8.juni 2018

Fosskleiva i Vangrøftdalen, Os

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte i Dalsbygda og befaring i Vangrøftdalen fredag 8.juni 2018. På befaringen deltok også representanter fra Nord-Østerdal kraftlag og Fylkesmannen i Hedmark i forbindelse med ønsker/planer om fremføring av strøm til setrene i Vangrøftdalen.

(Publisert:12.06.2018 Sist endret:19.09.2018)
Les mer

Ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna!

Kjellvollen i Budalen, like ved grensa til Budalen landskapsvernområde og Forollhogna nasjonalpark

Det er ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna. Det er to forvalterstillinger i Forollhogna. Begge har kontorsted ved forvaltningsknutepunkt Røros - samlokalisert med forvalter for Femundsmarka og Gutulia.  Søknadsfrist 3.mai. Se link til utlysningstekst nedenfor.

(Publisert:20.04.2018 Sist endret:19.09.2018)
Les mer
Vis nyhetsarkiv