Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møteprotokoll fra styremøte 28.-29.11.2019

Møteprotokoll fra styremøte 28.-29. november 2019 finner du her.  Protokoller fra møtene finner du også under menypunkt "Styret" og "styredokumenter".Styremøtet ble holdt på Røros Hotell. Vedtak etter verneforskriftene vil også bli lagt ut i Miljøvedtaksregisteret.  I dette registeret kan du søke på alle vedtak fattet etter verneforskriftenes bestemmelser.

(Publisert:03.12.2019)
Les mer

Møteinnkalling og saksdokumenter til styremøte 29.11.2019

Møteinnkalling og saksfremlegg til nasjonalparkstyrets møte fredag 29.11.2019 er nå lagt ut.Vedtaksmøtet starter kl. 8.30 på Røros Hotell, og søknader om tillatelser etter verneforskriftens bestemmelser blir behandlet først i møtet. Møtet er åpent for publikum.

(Publisert:22.11.2019 Sist endret:03.12.2019)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 29.november 2019

Årets siste vedtaksmøte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna er fastsatt til fredag 29.november 2019. Møtet blir på Røros. Dette er antageligvis det siste vedtaksmøtet for sittende nasjonalparkstyre. Nye representanter vil bli oppnevnt av Miljødirektoratet så snart berørte kommuner og fylkeskommuner har meldt inn 2 kandidater hver (styremedlem og vara). 

(Publisert:01.11.2019 Sist endret:03.12.2019)
Les mer

Bu-plan for fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen, Os kommune

Bu-plan for fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen ble tatt opp til revidering i 2017, og sendt på lokal høring i 2018. Planen inneholder bestemmelser og retningslinjer for bygningene ved Forollsjøens sørside. Det tas sikte på å legge planen frem for sluttbehandling i nasjonalparkstyrets neste møte fredag 29.11.2019. 

(Publisert:01.11.2019 Sist endret:03.12.2019)
Les mer

Fagdag om ferdsel og bruk av verneområdene i Forollhogna

Fostringsflokk ved Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark. Foto: Berit Broen, SNO

Onsdag 23. oktober 2019 var 25 personer fra kommunene, fjellstyrer, villreinutvalg, villreinnemnd, fylkeskommune, fylkesmenn og SNO samlet på Røros til fagdag om ferdsel og bruk av fjellområdene og seterdalene i Forollhogna.

(Publisert:24.10.2019 Sist endret:03.12.2019)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 30.august 2019

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte fredag 30.august finner du her. Protokoller fra møtene finner du også under menypunkt Styret og Styredokumenter. Styremøtet ble holdt på Vingelsgaard Gjestegiveri i Vingelen. Styret behandlet flere søknader etter verneforskriftene. Vedtak i disse sakene finner du også ved å søke i Miljøvedtaksregisteret. Neste møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna ...

(Publisert:05.09.2019 Sist endret:03.12.2019)
Les mer
Vis nyhetsarkiv