Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Avvikling av sommerferie 2019

Har du behov for kontakt med nasjonalparkforvaltningen i Forollhogna i sommer, så finner du oversikt og kontaktinfo for de enkelte ukene nedenfor. Begge forvalterne jobber ut uke 28 (8.-12.juli). Og begge er tilbake i jobb fra uke 34 (15.august). Ellers fordeler vi sommeren mellom oss. 

(Publisert:10.07.2019)
Les mer

Revidering av forvaltningsplaner for verneområdene

Veger, kjørespor, trafikk og ferdsel er et av flere tema i seterdalene rundt Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ønsker å igangsette arbeidet med revidering av forvaltningsplanene for verneområdene. Arbeidet planlegges igangsatt i 2020.  Hvilken plan (verneområde) skal vi prioritere å revidere først? Hvilke tema og utfordringer er det behov for å rette fokus på og ta opp til diskusjon? Hva er viktigst for å kunne ivareta verneverdiene? Hvem ønsker å delta i ...

(Publisert:04.06.2019 Sist endret:10.07.2019)
Les mer

Fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen, Os

Oppstartmelding for fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen har vært sendt berørte myndigheter til høring. Det er Nord-Østerdal kraftlag SA som er formell tiltakshaver. Nasjonalparkstyret for Forollhogna er positive til fremføring av strøm for å lette drift av aktive setre med melkeproduksjon. Tiltaket må planlegges slik at det tas hensyn til viktige natur- og kulturverdier i området. Som ...

(Publisert:27.05.2019 Sist endret:10.07.2019)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 10.mai 2019

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte på Kvikne 10.mai finner du her. Styret behandlet flere byggesaker (Gjetarbua og Hallstjønnbua i Forollhogna nasjonalpark), byggetiltak på seterstue i Øyungen landskapsvernområde, klagesak i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde, samt høringsuttalelse til oppstartmelding for fremføring av strøm i Vangrøftdalen. Plan for revidering av ...

(Publisert:27.05.2019 Sist endret:10.07.2019)
Les mer

Lurer du på om det er lov med el-sykkel i verneområder?

Elektriske sykler kan normalt brukes i utmark, men ikke i alle verneområder. I verneområder med egne bestemmelser om motorferdsel i verneforskriften vil bruk av el-sykkel oftest være forbudt. I Forollhogna nasjonalpark er det i utgangspunktet ikke lov med bruk av el-sykkel, mens i seterdalene (landskapsvernområdene) rundt er det ingen slike begrensninger. 

(Publisert:16.05.2019 Sist endret:10.07.2019)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 10.mai 2019

Hallstjønnbua i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal (2018)

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste møte fredag 10.mai 2019 på Vollan Gård, Kvikne.  Styret skal behandle flere byggesøknader og gi sin uttalelse til oppstartmelding fra Nord-Østerdal kraftlag (NØK) om fremføring av strøm i Vangrøftdalen. 

(Publisert:04.05.2019 Sist endret:10.07.2019)
Les mer
Vis nyhetsarkiv