Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møteprotokoll fra styremøte 27.11.2020

Rogneskletten på nasjonalparkgrensa i Midtre Gauldal, foto: Berit Broen, SNO

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 27.11.2020 finner du her eller under menypunkt Styret - styredokumenter - saksdokumenter styremøter. Nasjonalparkstyret innvilget søknader om dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med telling og forvaltning av villrein. Søknad om fremføring av strøm til bebygde eiendommer i Rabblia i Vangrøftdalen ble avslått med 4 mot 3 stemmer. Status for årets ...

(Publisert:02.12.2020)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 27.november 2020

Setervoll i Kjurrudalen, Os

Årets siste styremøte gjennomføres som teams-møte. Aktuelle saker i møtet er status for tiltak, bestilling av ressurser til tiltak i 2021, sluttføring av "Byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna", 20-års jubileum i 2021, behandling av ny søknad om fremføring av strøm til Rabblia i Vangrøftdalen og søknad om motorferdsel i forbindelse med minimumstelling av villrein.

(Publisert:23.11.2020 Sist endret:02.12.2020)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 30.oktober 2020

Flott steinlegging av sti ved Svartsjøen

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde styremøte på Kvikne fredag 30.oktober. Styret diskutere besøksforvaltning, og fikk en orientering fra flere av representantene om status i egen kommune mht. besøkssenter, nasjonalparklandsby, nasjonalparkkommuner mv. Arne Horten, Os kommune orienterte kort om status for strømprosjekt i Os og mulig finansiering. I tillegg diskuterte styret søknad om strøm ...

(Publisert:06.11.2020 Sist endret:02.12.2020)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 30.oktober 2020

Høst ved Svartsjøen, Kvikne i Tynset kommune

Fredag 30.oktober er det møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Møtet er på Kvikne Fjellhotel og Kafè, Kvikne i Tynset kommune. Møtet er delt i to med en temadel først med fokus på bla. besøksforvaltning (status og drøfting av videre arbeid) og strømprosjekt i Vangrøftdalen (økonomi/tiltaksmidler). Formelt vedtaksmøte starter kl. 12. Her behandles 2 byggesaker, 1 vegsak og ...

(Publisert:25.10.2020 Sist endret:02.12.2020)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 7.september 2020

Styret fikk servert lunsj i koselige omgivelser på Storbekkøya museumsseter

Møteprotokoll fra styremøte 07.september 2020 er nå lagt ut på nettsiden. Du finner møteprotokollen her under nyhetssaken eller under menypunkt "Styret" og "styredokumenter". Neste møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna er fastsatt til mandag 12.oktober på Kvikne, Tynset kommune. Saker som skal kunne behandles i møtet må være sendt oss senest innen utgangen av uke 39 (21.09 - 25.09.20). 

(Publisert:16.09.2020 Sist endret:02.12.2020)
Les mer

Befaring og styremøte i Budalen, Midtre Gauldal

Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal

Mandag 7.september 2020 vil nasjonalparkstyret gjøre seg litt mer kjent med verneverdier, utfordringer og muligheter i Budalen. Det blir befaring i Endalen og Budalen landskapsvernområder sammen med lokale forvaltningsaktører (administrative representanter for fjellstyre, Statskog som grunneier og Midtre Gauldal kommune). Befaringen avsluttes med styremøte om ettermiddagen ca kl. 16.30 på garden ...

(Publisert:01.09.2020 Sist endret:23.11.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv