Forollhogna
Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møteprotokoll fra styremøte 8.juni 2018

Fosskleiva i Vangrøftdalen, Os

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte i Dalsbygda og befaring i Vangrøftdalen fredag 8.juni 2018. På befaringen deltok også representanter fra Nord-Østerdal kraftlag og Fylkesmannen i Hedmark i forbindelse med ønsker/planer om fremføring av strøm til setrene i Vangrøftdalen.

(Publisert:12.06.2018)
Les mer

Ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna!

Kjellvollen i Budalen, like ved grensa til Budalen landskapsvernområde og Forollhogna nasjonalpark

Det er ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna. Det er to forvalterstillinger i Forollhogna. Begge har kontorsted ved forvaltningsknutepunkt Røros - samlokalisert med forvalter for Femundsmarka og Gutulia.  Søknadsfrist 3.mai. Se link til utlysningstekst nedenfor.

(Publisert:20.04.2018 Sist endret:12.06.2018)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 2.mars 2018

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste møte i Hovet, Ålen fredag 2.mars 2018 kl.10.Møteinnkalling og saksfremlegg finner du her, eller under menypunkt styret og møtedokumenter.

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:12.06.2018)
Les mer

Årsrapport for 2017 fra SNO til Nasjonalparstyret for Forollhogna

Årsrapport for 2017 fra SNO til Nasjonalparkstyret for Forollhogna finner du her. Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan og fører tilsyn med naturtilstanden og etterser at bestemmelsene i miljølovgigningen blir overholdt. 

(Publisert:18.12.2017 Sist endret:12.06.2018)
Les mer

Nasjonalparkstyremøte 8. desember

Naust ved Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Nasjonalparkstyret sitt neste og siste styremøte for i år blir 8 desember på Tynset. Saker som skal med i møtet må sendes til nasjonalparkstyret senest 15.11.2017. Nærmere informasjon om tid og sted blir lagt ut på nettsiden en uke før møtet. 

(Publisert:07.11.2017 Sist endret:12.06.2018)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret tirsdag 19.september

Sau på beite

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har formelt vedtaksmøte tirsdag 19.september på Røros Hotell. Møtestart ca. 12.30. Styret kommer fra befaring rundt Forollhogna. 

(Publisert:17.09.2017 Sist endret:12.06.2018)
Les mer
Vis nyhetsarkiv